Liên hệ : Đại lý phân phối Bắc Giang: NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH.

Địa chỉ: Thôn Ngò - Tân Tiến - Tp.Bắc Giang

Hotline: 0165 494 1016 - Email: khanhlinhmnk32b@gmail.com.

Hotline: 0165 494 1016